jak stworzyć strategie marketingową

20 min. czytania | 09.11.2023 | Julia Surdziel

Strategia marketingowa – połowa Twojego sukcesu

Dlaczego strategia marketingowa jest tak ważna?

Strategia marketingowa to nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej, który może przyczynić się do osiągnięcia sukcesu na rynku. W dzisiejszych czasach, gdzie konkurencja jest coraz większa, a klienci coraz bardziej wymagający, odpowiednie planowanie działań marketingowych jest jedną z najbardziej istotnych kwestii w rozwijaniu firmy. W artykule przedstawimy, czym jest strategia marketingowa, jakie są jej rodzaje, jak ją stworzyć oraz jakie korzyści płyną z jej zastosowania.

Czym jest strategia marketingowa?

Strategia marketingowa to plan działań marketingowych, źródło działań i decyzji, które mają doprowadzić do realizacji określonych celów biznesowych. W ramach tego planu przedsiębiorstwo określa swoje cele, grupę docelową, metody komunikacji oraz budżet przeznaczony na działania marketingowe. Określa się największe problemy z jakimi być może przyjdzie zmierzyć się firmie i znajduje dla nich rozwiązania.

Zakres przedmiotowy strategii marketingowych

Zakres przedmiotowy strategii marketingowych obejmuje różne aspekty działalności marketingowej, takie jak:

 • określenie celów marketingowych,
 • analiza rynku i konkurencji,
 • badanie potrzeb i oczekiwań grupy docelowej,
 • dobór odpowiednich narzędzi i kanałów komunikacji,
 • planowanie działań promocyjnych,
 • ustalenie budżetu marketingowego,
 • monitorowanie i analiza efektywności działań marketingowych.

Rodzaje strategii marketingowych

Rodzaje strategii marketingowych można podzielić na kilka kategorii, w zależności od celów, grupy docelowej, kanałów komunikacji czy też rodzaju produktu czy usługi. Oto niektóre z nich:

 • strategia marketingowa produktu – skupia się na promocji konkretnego produktu lub usługi,
 • strategia marketingowa segmentacji – polega na podziale rynku na segmenty i dostosowaniu oferty do potrzeb każdego z nich,
 • strategia marketingowa konkurencyjna – ma na celu wyróżnienie się na tle konkurencji poprzez unikalne cechy produktu, usługi czy komunikacji,
 • strategia marketingowa online – obejmuje działania marketingowe prowadzone w Internecie, takie jak content marketing, e-mail marketing czy social media marketing,
 • strategia marketingowa omnichannel – polega na integracji różnych kanałów komunikacji, tak aby klient mógł korzystać z usług firmy w sposób spójny i wygodny.

Wybór odpowiedniej strategii marketingowej zależy od specyfiki działalności firmy, jej celów oraz zasobów. Ważne jest, aby strategia marketingowa była spójna z ogólną strategią biznesową przedsiębiorstwa i przyczyniała się do osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

różne strategie marketingowe

Dlaczego każda firma powinna korzystać ze strategii marketingowej?

W dzisiejszym konkurencyjnym świecie biznesu, każda firma powinna mieć opracowaną strategię marketingową, która pozwoli na osiągnięcie zamierzonych celów. Firmy inwestują w strategie marketingowe, ponieważ przynoszą one szereg korzyści, takich jak zwiększenie świadomości marki, pozyskiwanie nowych klientów czy zwiększenie zysków.

Zapisz się do newslettera, a otrzymasz w prezencie:

EBOOKA – „O co chodzi w marketingu?”

33 strony o tym jak wprowadzić proste i skuteczne zmiany w Twojej firmie.

  Korzyści z posiadania dobrze opracowanej strategii marketingowej

  Korzyści, które daje strategia marketingowa, są nie do przecenienia. Dobra strategia marketingowa pozwala na:

  • lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów,
  • skuteczne dotarcie do grupy docelowej,
  • wyróżnienie się na tle konkurencji,
  • optymalne wykorzystanie zasobów i budżetu marketingowego,
  • monitorowanie i mierzenie efektywności działań marketingowych,
  • ciągłe doskonalenie i optymalizację działań marketingowych.

  W efekcie, korzyść z posiadania strategii marketingowej przekłada się na wzrost wartości firmy oraz zwiększenie jej konkurencyjności na rynku.

  Strategia marketingowa i jej rola w realizacji celów biznesowych

  Tworzenie  dobrej strategii marketingowej polega na skoordynowaniu działań marketingowych z ogólnymi celami strategicznymi firmy. Dzięki temu, firma może:

  • realizować cele marketingowe, takie jak zwiększenie liczby klientów czy wzrost sprzedaży,
  • realizować cele strategiczne, takie jak ekspansja na nowe rynki czy wprowadzenie nowych produktów,
  • lepiej zrozumieć swoją grupę docelową i dostosować ofertę do jej potrzeb,
  • efektywnie wykorzystać zasoby i budżet marketingowy.

  W praktyce, realizacja celów marketingowych przyczynia się do osiągnięcia celów biznesowych, takich jak wzrost przychodów czy zysków firmy.

  Strategia marketingowa a zwiększenie zysków firmy

  Zwiększenie zysków firmy jest jednym z głównych celów każdej strategii marketingowej. Dobra strategia marketingowa pozwala na:

  • zwiększenie świadomości marki, co przekłada się na większą liczbę potencjalnych klientów,
  • pozyskiwanie nowych klientów poprzez skuteczne działania promocyjne,
  • utrzymanie i rozwijanie relacji z obecnymi klientami, co prowadzi do wzrostu lojalności i powtarzalności zakupów,
  • optymalizację kosztów marketingowych, co pozwala na osiągnięcie lepszych wyników przy niższym nakładzie finansowym.

  W efekcie, dobrze opracowana i realizowana strategia marketingowa przyczynia się do wzrostu zysków firmy, co jest kluczowe dla jej długotrwałego sukcesu na rynku.

  Jak stworzyć efektywną strategię marketingową?

  Stworzenie skutecznej strategii marketingowej to proces, który wymaga analizy, planowania i wdrożenia odpowiednich działań. W tym rozdziale przedstawimy krok po kroku, jak stworzyć strategię marketingową, omówimy etapy tworzenia strategii marketingowej oraz narzędzia, które mogą pomóc w jej budowaniu.

  Etapy tworzenia strategii marketingowej

  Proces tworzenia strategii marketingowej można podzielić na kilka kluczowych etapów:

  1. Określenie celów marketingowych – na tym etapie należy wyznaczyć konkretne, mierzalne i realistyczne cele, które chcemy osiągnąć dzięki strategii marketingowej.
  2. Analiza grupy docelowej – aby zrobić strategię marketingową, należy dokładnie zbadać potrzeby, preferencje i zachowania swojej grupy docelowej, co pozwoli na lepsze dostosowanie działań marketingowych do oczekiwań klientów.
  3. Analiza konkurencji – badanie działań marketingowych konkurentów pozwala na zidentyfikowanie luk rynkowych, które można wykorzystać w swojej strategii marketingowej.
  4. Wybór kanałów komunikacji – na podstawie analizy grupy docelowej i konkurencji, należy wybrać odpowiednie kanały komunikacji, które pozwolą na skuteczne dotarcie do klientów.
  5. Planowanie działań marketingowych – na tym etapie należy opracować szczegółowy plan działań marketingowych, uwzględniający wybrane kanały komunikacji, budżet oraz harmonogram realizacji.
  6. Wdrożenie strategii marketingowej – po opracowaniu planu działań, należy przejść do realizacji poszczególnych elementów strategii marketingowej.
  7. Monitorowanie i ocena efektywności działań – regularne śledzenie wyników działań marketingowych pozwala na bieżącą optymalizację strategii oraz ewentualne wprowadzenie korekt.
  etapy tworzenia strategii marketingowej

  Narzędzia do budowania strategii marketingowej

  W procesie tworzenia strategii marketingowej warto skorzystać z różnych narzędzi, które ułatwią analizę danych, planowanie działań oraz monitorowanie efektywności. Przykłady takich narzędzi to:

  • Google Analytics – do analizy ruchu na stronie internetowej,
  • Google Trends – do badania popularności słów kluczowych,
  • SEMrush czy Ahrefs – do analizy konkurencji w zakresie SEO,
  • Facebook Audience Insights – do analizy grupy docelowej na Facebooku,
  • MailChimp czy GetResponse – do planowania i realizacji kampanii e-mail marketingowych,
  • Buffer czy Hootsuite – do zarządzania kontami w social media.

  Analiza grupy docelowej jako kluczowy element strategii marketingowej

  Przeanalizowanie grupy docelowej jest niezbędnym elementem każdej strategii marketingowej, ponieważ pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów. Dzięki temu, można dostosować swoją ofertę oraz działania marketingowe do preferencji grupy docelowej, co zwiększa szanse na osiągnięcie zamierzonych celów marketingowych. Warto wykorzystać narzędzia analityczne, takie jak Google Analytics czy Facebook Audience Insights, aby zgłębić demografię, zachowania oraz zainteresowania swojej grupy docelowej.

  Znaczenie analizy konkurencji w procesie tworzenia strategii marketingowej

  Analiza konkurencji pozwala na zidentyfikowanie mocnych i słabych stron działań marketingowych konkurentów, co może być cenną wskazówką przy tworzeniu własnej strategii marketingowej. Dzięki analizie konkurencji, można:

  • zidentyfikować lukę rynkową, której konkurenci nie wykorzystują,
  • nauczyć się na błędach konkurencji i uniknąć ich w swojej strategii,
  • znaleźć inspirację do nowych, innowacyjnych działań marketingowych,
  • lepiej zrozumieć swoją pozycję na rynku i określić, jakie działania marketingowe są najbardziej efektywne.

  Warto skorzystać z narzędzi takich jak SEMrush czy Ahrefs, aby zbadać działania konkurencji w zakresie SEO, content marketingu czy kampanii reklamowych.

  Budżet a strategia marketingowa

  Budżet na strategie marketingową to ważny lecz często pomijany element kampanii marketingowej, który wpływa na wybór działań, kanałów komunikacji oraz efektywność całej strategii.

  Jakie koszty wiążą się z opracowaniem strategii marketingowej?

  Decydując się na inwestowanie w opracowanie strategii marketingowej, warto zwrócić uwagę na różne koszty związane z tym procesem. Do najważniejszych należą:

  • Koszty związane z analizą rynku, grupy docelowej i konkurencji – mogą obejmować zakup narzędzi analitycznych, wynajęcie specjalistów czy przeprowadzenie badań rynkowych,
  • Koszty związane z opracowaniem planu działań marketingowych – wynagrodzenie dla specjalistów ds. marketingu, koszty konsultacji zewnętrznych czy koszty szkoleń,
  • Koszty związane z wdrożeniem strategii marketingowej – zakup mediów reklamowych, wynajęcie agencji marketingowej, koszty produkcji materiałów promocyjnych itp.

  Warto pamiętać, że koszty opracowania strategii marketingowej mogą się różnić w zależności od wielkości firmy, branży czy celów marketingowych.

  Podział wydatków w ramach strategii marketingowej

  Podział wydatków marketingowych w ramach strategii jest kluczowy dla efektywnego zarządzania budżetem. Można go dokonać, uwzględniając następujące kategorie:

  • Wydatki na analizę rynku, grupy docelowej i konkurencji,
  • Wydatki na opracowanie planu działań marketingowych,
  • Wydatki na wdrożenie strategii marketingowej,
  • Wydatki na monitorowanie i ocenę efektywności działań marketingowych.

  Podział wydatków marketingowych pozwala na lepsze kontrolowanie kosztów oraz optymalizację budżetu w celu osiągnięcia zamierzonych celów marketingowych.

  Strategia marketingowa a budżet firmy

  Budżet i zasoby firmy mają bezpośredni wpływ na strategię marketingową. Przedsiębiorstwa o ograniczonych zasobach finansowych muszą być bardziej kreatywne i efektywne w wykorzystaniu dostępnych środków. W takim przypadku warto:

  • Skupić się na działaniach marketingowych o wysokim zwrocie z inwestycji (ROI),
  • Wykorzystać darmowe lub niskobudżetowe narzędzia marketingowe,
  • Stawiać na content marketing, który może generować długoterminowe korzyści,
  • Monitorować efektywność działań marketingowych i bieżąco optymalizować strategię.

  W przypadku firm o większym budżecie, możliwości są znacznie szersze, jednak warto pamiętać o efektywnym zarządzaniu zasobami oraz ciągłym monitorowaniu efektywności działań marketingowych.

  Strategia marketingowa w praktyce

  W teorii strategie marketingowe wydają się być doskonałym rozwiązaniem dla każdej firmy, jednak jak wygląda ich wdrożenie w praktyce? W tym rozdziale omówimy strategia marketingowa przykład, jakie są najlepszą strategię marketingową dla firmy, jak efektywnie wdrożyć strategię marketingową oraz jak analizować efektywność wdrożonej strategii.

  Zapisz się do newslettera, a otrzymasz w prezencie:

  EBOOKA – „O co chodzi w marketingu?”

  33 strony o tym jak wprowadzić proste i skuteczne zmiany w Twojej firmie.

   Przykłady skutecznych strategii marketingowych

   W praktyce wiele firm odniosło sukces dzięki dobrze opracowanej i wdrożonej strategii marketingowej. Oto kilka przykładów:

   • Apple – firma ta słynie ze swojej skutecznej strategii marketingowej opartej na budowaniu silnej marki, innowacyjności oraz wysokiej jakości produktów. Dzięki temu Apple stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i wartościowych brandów na świecie.
   • Nike – strategia marketingowa Nike opiera się na silnym przekazie motywacyjnym, angażowaniu sportowców oraz tworzeniu produktów o wysokiej jakości. Dzięki temu firma zyskała pozycję lidera w branży sportowej.
   • Red Bull – firma ta z sukcesem stosuje strategię marketingową opartą na sponsoringu wydarzeń sportowych, tworzeniu własnych imprez oraz angażowaniu sportowców. Dzięki temu Red Bull stał się synonimem energetyzującego napoju.

   Wdrożenie strategii marketingowej – jak to zrobić efektywnie?

   Wdrożenie strategii marketingowej to kluczowy etap, który decyduje o sukcesie całej kampanii. Aby wdrożyć strategię efektywnie, warto zastosować następujące kroki:

   1. Określ cele marketingowe i biznesowe, które mają być osiągnięte dzięki strategii,
   2. Wybierz odpowiednie kanały komunikacji oraz narzędzia marketingowe,
   3. Przygotuj plan działań marketingowych oraz harmonogram,
   4. Zapewnij odpowiednie zasoby (finansowe, ludzkie, techniczne) do realizacji strategii,
   5. Monitoruj efektywność działań marketingowych i bieżąco optymalizuj strategię.

   Analiza efektywności wdrożonej strategii marketingowej

   Analiza to niezbędny element oceny efektywności wdrożonej strategii. Aby przeprowadzić analizę, warto zastosować następujące metody:

   • Analiza wskaźników efektywności (KPI) – pozwala na ocenę, czy realizowane cele marketingowe są osiągane,
   • Analiza zwrotu z inwestycji (ROI) – pozwala na ocenę, czy inwestycje w działania marketingowe przynoszą oczekiwane rezultaty,
   • Analiza konkurencji – pozwala na ocenę, czy firma zyskuje przewagę konkurencyjną dzięki wdrożonej strategii marketingowej,
   • Analiza satysfakcji klientów – pozwala na ocenę, czy wdrożona strategia marketingowa wpływa na zadowolenie klientów oraz ich lojalność.

   Regularna analiza strategii firmy pozwala na bieżącą optymalizację działań marketingowych oraz dostosowanie strategii do zmieniających się warunków rynkowych.

   Strategia marketingowa w różnych kanałach komunikacji

   W zależności od wybranych kanałów komunikacji, strategie marketingowe mogą się różnić. W tym rozdziale omówimy strategię content marketingu, strategię e-mail marketingową, strategię marketingu w social media oraz strategię marketingową omnichannel. Wybór odpowiednich kanałów marketingowych, zarówno online, jak i offline, jest kluczowy dla osiągnięcia sukcesu w promocji firmy.

   strategia marketingowa a różne kanały komunikacji

   Strategia content marketingu

   Content marketing, czyli marketing treści, polega na tworzeniu i udostępnianiu wartościowych, istotnych i spójnych treści, które przyciągają i angażują określoną grupę docelową. Strategia marketingu treści obejmuje planowanie, tworzenie, dystrybucję oraz analizę efektywności publikowanych treści. Celem content marketingu jest zbudowanie zaufania, lojalności oraz świadomości marki wśród odbiorców.

   Strategia e-mail marketingowa

   Network marketing opiera się na wykorzystaniu e-maili jako narzędzia komunikacji z klientami. Strategia e-mail marketingowa obejmuje planowanie, tworzenie, wysyłanie oraz analizę efektywności kampanii e-mailowych. E-mail marketing pozwala na bezpośredni kontakt z klientami, dostarczanie im spersonalizowanych ofert oraz informacji o nowościach i promocjach.

   Strategia marketingu w social media

   Social media marketing polega na wykorzystaniu mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram czy X, do promocji firmy, budowania relacji z klientami oraz angażowania ich w działania marki. Strategia marketingu w social media obejmuje planowanie, tworzenie, publikowanie oraz analizę efektywności treści oraz reklam w mediach społecznościowych.

   Strategia marketingowa omnichannel

   Omnichannel polega na integracji kanałów komunikacji oraz działań marketingowych, tak aby klient miał spójne i jednolite doświadczenie niezależnie od tego, czy korzysta z kanałów online czy offline. Integracja kanałów pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb klientów, dostarczenie im spersonalizowanych ofert oraz zwiększenie ich lojalności wobec marki.

   Wybór odpowiednich kanałów komunikacji oraz opracowanie spójnych strategii marketingowych dla każdego z nich jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w promocji firmy oraz zbudowania silnej pozycji na rynku.

   Podsumowanie

   Strategia marketingowa jest kluczowym elementem sukcesu każdej firmy w dzisiejszym konkurencyjnym świecie biznesu. Odpowiednio opracowana i wdrożona strategia może przyczynić się do osiągnięcia celów biznesowych, zwiększenia świadomości marki, pozyskania nowych klientów oraz zwiększenia zysków. W artykule omówiono, czym jest strategia marketingowa, jakie są jej rodzaje, jak ją stworzyć oraz jakie korzyści płyną z jej zastosowania.

   Warto podkreślić, że strategia marketingowa powinna być spójna z ogólną strategią biznesową przedsiębiorstwa i dostosowana do jego specyfiki oraz zasobów. Analiza grupy docelowej i konkurencji, wybór odpowiednich kanałów komunikacji oraz monitorowanie efektywności działań to kluczowe elementy procesu tworzenia i wdrażania strategii marketingowej.

   Ponadto, zauważono, że efektywna strategia marketingowa może znacząco wpłynąć na wzrost zysków firmy, zwiększenie jej konkurencyjności na rynku oraz poprawę relacji z klientami. Wdrażając strategię marketingową, firmy powinny również uwzględnić budżet i zasoby dostępne, dostosowując strategię do swoich możliwości.

   Strategia marketingowa stanowi istotny element prowadzenia działalności gospodarczej i powinna być traktowana jako inwestycja w przyszłość firmy. Jej skuteczne opracowanie i wdrożenie mogą przynieść długotrwały sukces i rozwój firmy na rynku.

   Julia SurdzielAutor:
   Julia Surdziel – Junior Social Media & Content Specialist
   O co chodzi w marketingu?

   DARMOWY EBOOK

   Zapisz się do naszego Tekstulettera i pobierz darmowego EBOOKA na temat tego jak w końcu poukładać dobrze marketing w swojej firmie.

   Dla subskrybentów rabaty na szkolenia, kursy i inne atrakcje.